Vragenlijst burgerbegroting
 
Dit is de enquête over invloed van inwoners op de gemeentelijke bestedingen van gemeente De Wolden. Aan u de vraag of u mee wilt denken waaraan de gemeente geld besteedt, op welke manier u mee wilt denken en hoeveel invloed u wilt hebben. Of misschien bent u wel heel tevreden met de huidige gang van zaken, ook dan horen we graag uw mening.
 
Deze enquête is ingedeeld in twee onderdelen. Het eerste deel gaat over de informatie over de begroting en in het tweede deel vragen wij u of u mee wilt denken over de bestedingen.
 
De enquête bestaat uit 31 vragen. Dit lijkt misschien veel, maar niet alle vragen zult u hoeven te beantwoorden. Tussen de vragen door wordt er uitleg gegeven over verschillende manieren van invloed hebben op de bestedingen van de gemeente. Op die manier heeft u voldoende informatie om de vragen te kunnen beantwoorden. De enquête staat tot en met 4 februari online.
 
Uw antwoorden worden op een betrouwbare manier verwerkt. Via de gebruikelijke kanalen (www.dewolden.nl, de Wolder Courant en de facebookpagina) houden wij u op de hoogte van de uitkomsten.
 
Alvast bedankt voor uw tijd en moeite.
Met vriendelijke groeten,
 
 
Roger de Groot, burgemeester De Wolden
Jan van ’t Zand, wethouder financiën