Geachte heer, mevrouw,
 
Iedereen wil wonen in een prettige en leefbare wijk met goede voorzieningen. Uw Smederij wil hier samen met aan werken. Om plannen en activiteiten goed te laten aansluiten op uw wensen, willen wij graag van u weten wat u vindt van uw wijk of dorp. Wat vindt u er sterk aan? Misschien kunt ook minder positieve punten opnoemen. We zijn ook benieuwd naar uw eigen situatie en welbevinden; het kan helpen om onze middelen goed voor u in te zetten.
Met behulp van de gegeven antwoorden kunnen we samen werken aan een sterke en prettige wijk of dorp. Daarom zijn we blij dat u deze enquête wilt invullen.
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
 
Karel Loohuis
Burgermeester van Hoogeveen